contact us

DevOps ושירותי ענן

במסגרת קשת השירותים של קומרקס נהנים לקוחות החברה גם משירותי DevOps and Cloud  - שירותים הכוללים תחזוקת שרתים, הקמה של תשתיות, תחזוקת,  ועוד.

אנו ב"קומרקס" מאמינים כי במסגרת מתן שירותים של DevOps and Cloud ניתן בעצם לשלב פילוסופיות תרבותיות, פרקטיקה ליישום ושימוש בכלים חדשניים, כשביכולתם של כל אלו להגדיל את יכולתו של כל ארגון או חברה ובכך לראות שינוי חיובי, למשל, ביכולת פיתוח ושיפור מוצרים בקצב מהיר וזאת לעומת מתחרים שעושים עדיין שימוש בתהליכים מסורתיים יותר, תוך שימוש בטכנולוגיות ותשתיות ישנות.
בנוסף, בפן הכלכלי, סיוע של מומחי ענן (ארכיטקטים) מאפשר ניצול נכון של שירותים והינו מדד בלתי נפרד מהצלחה של חברה. 
בקומרקס אנו עושים מיטוב עלויות לשרתי ענן (כגון AWS, Azure, Google Cloud) תוך שימוש בידע, כלים ושיטות עבודה וארגון שהוכחו כיעילות.

להגיב לשינויים באופן מידי

תחום ה- DevOps and Cloudהניתן כשרות על ידינו, הפך עם הזמן למבוסס על תהליכי CI/CD – אינטגרציה, הפצה והטמעה - Continuous Integration/Continuous Delivery/Continuous Deployment.
נושא האינטגרציה בא לידי ביטוי באופן יומיומי בעבודתם של צוותי הפיתוח השונים בשילוב שם קוד מספר פעמים לאורך היום וזאת בכדי לבחון שינויים באופן מידי ממש. בשלבים המתקדמים של הפצה והטמעה נעשות בדיקות אוטומטיות והפצת שינויים למשתמשים השונים. כך, בעצם, נהנים צוותי הפיתוח מקבלת פידבקים מהמשתמשים ללא המתנה ארוכה.

התפיסה הלא נכונה כי מדובר בתפקיד טכני בלבד

העיסוק בתחום ה- DevOps and Cloudעל ידי "קומרקס" לאורך השנים הביא אותנו לראות כי עדיין קיימת תפיסה מוטעית כי מדובר בביצוע של תהליכים טכניים לחלוטין ברובד הרחב הנוגע לתשתיות ארגוניות.
אנו ב"קומרקס" יודעים לומר עד כמה תחום ה- DevOps and Cloudהינו תחום שיש בו הרבה מעבר. תחום שיודע להתרכז קודם כל בתהליכי פיתוח בצורה רחבה ומכלילה ובכך לדעת ולמטב אותם לטובת הצרכים העסקיים של כל ארגון וחברה.
על מנת לקבל יותר מתהליכים אלו, אנו ב"קומרקס" שואפים תמיד לשלב אנשי DevOps and Cloud להם סל יכולות רחב הבא לידי ביטוי בתקשורת בינאישית גבוהה, יכולת לשיתוף פעולה, ראייה מערכתית רחבה ויכולת גבוהה מול שינויים דינמיים, כשכל אלו, לצד תכונות נוספות, הופכים איש DevOps and Cloud מקצועי טוב לכזה הנחשב למעולה ממש בתחומו.

 

*F O B O ?

Fear of Better Options
הפחד לפספס אופציה טובה יותר